Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 24 Φεβρουαρίου 2018

 Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΜΘ
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
URL:  http://dpe.damt.gov.gr
E-mail:  dpe@damt.gov.gr
Διεύθυνση:  Καθ. Ρωσσίδη 11
Τηλ.:  2313309168