Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 17 Ιανουαρίου 2018
Οικονομία Γεωργία / Κτηνοτροφία / Αλιεία Κεντρική Μακεδονία Κιλκίς
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Γεωργία / Κτηνοτροφία / Αλιεία
Βιομηχανία / Βιοτεχνία / Οικοτεχνία
Εμπόριο / Ναυτιλία / Χρηματοοικονομική Υποστήριξη
Αστικές Υποδομές
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Κεντρική Μακεδονία
Κιλκίς
Χαλκιδική
Γεωργία / Κτηνοτροφία / Αλιεία: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

22/01/2009
Κτηνοτροφία


Η ζωική παραγωγή, βασικός κλάδος του αγροτικού τομέα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Νομό, που κατέχει την τρίτη θέση πανελλήνια στη εκτροφή μεγάλων ζώων.

διαβάστε αναλυτικά

22/01/2009
Πρωτογενής τομέας-Αγροτική εγκατάσταση προσφύγων


Η αγροτική εγκατάσταση των πρώτων προσφύγων έγινε σε δημόσια κτήματα και εγκαταλελειμμένες γαίες σύμφωνα με το άρθρο 9 τοπ νόμου 262 της 10 Μαΐου 1914 και με την επίβλεψη της Επιτροπής Εγκαταστάσεως Προσφυγών (Ε.Ε.Π.).

διαβάστε αναλυτικά

22/01/2009
Νομός Κιλκίς σήμερα


Η ποσοστιαία συμμετοχή του Α.Ε.Π. του Νομού στο συνολικό Α.Ε.Π. της Ελλάδας, παρουσιά¬ζει μια αρκετά σημαντική μείωση στην περίοδο 1970-88 (από 0.78% σε 0.66%).

διαβάστε αναλυτικά

22/01/2009
Προβλήματα με τον αγροτικό κλήρο


Ο μικρός κλήρος οδήγησε αρκετούς από τους καλλιεργητές στη αυθαίρετη επέκταση του όπως φαίνεται από την απόφαση της 22ας Μαρτίου 1934

διαβάστε αναλυτικά

22/01/2009
Πρωτογενής Τομέας


Η γεωργική γη ανέρχεται σε 1.163.500 στρέμματα.

διαβάστε αναλυτικά

22/01/2009
Στενημαχήτες


Με την έλευση των Στενημαχιτών το 1925, ξανάρχισε να ζωντανεύει η αμπελλοκαλλιέργεια

διαβάστε αναλυτικά

22/01/2009
Χρήση γης - Υδάτινοι Πόροι - ’ρδευση


Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις αντιστοιχούν στο 45.45% της συνολικής έκτασης.

διαβάστε αναλυτικά

18/12/2009
Προβλήματα με τον αγροτικό κλήρο


Ο μικρός κλήρος οδήγησε αρκετούς από τους καλλιεργητές στη αυθαίρετη επέκταση του όπως φαίνεται από την απόφαση της 22ας Μαρτίου 1934.

διαβάστε αναλυτικά

18/12/2009
Πρωτογενής Τομέας


Η γεωργική γη ανέρχεται σε 1.163.500 στρέμματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό (96.8%) το καταλαμβάνουν οι αροτροκαλλιέργειες (σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, βαμβάκι, καπνός και ζαχαρότευτλα) ενώ τα κηπευτικά, οι δενδρώδεις καλλιέργειες και τα αμπέλια κατέχουν μόλις το 3.2% της γεωργικής γης.

διαβάστε αναλυτικά

18/12/2009
Κτηνοτροφία


Κτηνοτροφία η ζωική παραγωγή, βασικός κλάδος του αγροτικού τομέα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Νομό, που κατέχει την τρίτη θέση πανελλήνια στη εκτροφή μεγάλων ζώων.

διαβάστε αναλυτικά